Słowniczek marketera #2 – analiza skuteczności kampanii

Chcesz lepiej rozumieć specjalistów ds. marketingu, świadomie definiować cele własnych działań marketingowych, rozumieć raporty, które otrzymujesz od agencji?
Przedstawiam drugą cześć słowniczka marketera. Tym razem tłumaczę pojęcia związane z analizą skuteczności kampanii marketingowych. Dzięki lekturze łatwiej będzie zrozumieć Ci specjalistyczny język, jakim posługują się marketerzy oraz treść artykułów – nie tylko na tym blogu, ale również na portalach branżowych.

ROIreturn on investment – wskaźnik zwrotu z inwestycji.  Dzięki niemu możemy oszacować stosunek zysków do poniesionych kosztów.
Wzór:

ROI - wzór

ROI – wskaźnik zwrotu z inwestycji
ZN – zysk netto z kampanii
K – koszty kampanii (zainwestowane środki)

KPIkey performance indicator – kluczowe wskaźniki efektywności pozwalające mierzyć realizację założonych celów. KPI dobieramy w zależności od celów wyznaczonych dla danego projektu lub działania – może to byc zarówno liczba pozyskanych leadow (namiarów sprzedażowych) w danym okresie czasu, liczba pozyskanych klientów, odsłon strony, kliknięć w link, zasięgi wpisów na Facebooku – wszystko zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, branży lub projektu. Każde działanie marketingowe powinno mieć wyznaczone KPI – dzięki temu wiemy, jakie dane powinnismy zbierać, a to pozwala zachować kontrolę nad przebiegiem i jakością kampanii.

CPAcost per action – koszt poniesiony na wykonanie danej akcji – np pobrania e-booka, złożenie zamówienia wywołanej daną kampanią / kreacją reklamową.
Wzór:

CPA - wzór

CPA – koszt akcji
KK – koszt kampanii / kreacji – w zależności od tego, czy przyglądamy się skuteczności całej kampanii, pojedynczego działania lub porównujemy dwie kreacje reklamowe
A – liczba wykonanych akcji

CPCcost per click – koszt poniesiony na kliknięcie we wskazany przez nas link/przycisk na wyemitowanej kreacji reklamowej.
Wzór:
CPC - wzór

CPC – koszt kliknięcia

KK – koszt kampanii / kreacji – w zależności od tego, czy przyglądamy się skuteczności całej kampanii, pojedynczego działania lub porównujemy dwie kreacje reklamowe
C – liczba kliknięć

CPLcost per lead – koszt poniesiony na pozyskanie leada (namiaru sprzedażowego).
Leadem może być na przykład:
  1. Pobranie e-booka w zamian za dane kontaktowe
  2. Założenie konta w sklepie lub serwisie internetowym
  3. Wypełnienie formularza kontaktowego (sign-up form)
  4. Zapis na newsletter
  5. Zostawienie danych na landing page
Wzór:

CPL - wzór

CPC – koszt za leada
KK – koszt kampanii / kreacji – – w zależności od tego, czy przyglądamy się skuteczności całej kampanii, pojedynczego działania lub porównujemy dwie kreacje reklamowe
L – liczba pozyskanych leadów

CLV Customer Lifetime Value – całkowita wartość klienta – wskaźnik, który pokazuje jaka jest całkowita wartość dochodów lub przychodów od przeciętnego klienta.  Wykorzystywany w szacowaniu przyszłych przychodów wygenerowanych przez klienta, pozwala w ustaleniu budżetów reklamowych na takim poziomie, by pozostały dla nas opłacalne.  Obliczenie CLV nie jest proste, istnieje również kilka metod na wyliczenia.
Ja przedstawiam w mojej opinii najprostszy wzór:

CLV - wzór

CLV – całkowita wartość klienta
CZ – czas, przeciętna liczba jednostek czasu (dni, miesiące, lata) w trakcie których klienci kupują w Twoim sklepie lub korzystają z Twoich usług
LT – przeciętna liczba transakcji danego klienta w danym okresie czasu (CZ)
WT – przeciętna wartość transakcji (np. przeciętna wartość koszyka w sklepie internetowym) w danym okresie czasu (CZ)
MB – marża brutto – wykorzystaj tę zmienną jeżeli z danej sprzedaży zarabiasz procent jej wartości, a nie całość

Analiza RFM (recency, frequency and monetary) – metoda analityczna wykorzystywana w e-commerce, uwzględniająca takie zmienne jak:
Recency – czas który minął od ostatniego zakupu klienta
Frequency  – częstotliwość zakupów
Monetary – wartość zakupów
Zastosowanie tej metody pozwala na dokładną segmentację bazy danych, a co za tym idzie zróżnicowanie i personalizację przekazu marketingowego. Inny komunikat prześlemy osobie która robi u nas zakupy często, ale za niskie kwoty – poprzez sugestie zachęcimy do zakupu podobnych produktów, by zwiększyć wartość koszyka. Inny komunikat prześlemy osobie, która robi zakupy rzadko, ale wydaje dużo – zachęcimy do częstszych zakupów np. poprzez limitowany czasowo kod rabatowy. Największej zachęty będą potrzebowały osoby, które od dawna nie odwiedzały naszego sklepu.
W trzeciej części słowniczka przybliżę pojęcia dotyczące technologii. Wyjaśnię m.in. czym jest CRM, DMS, MA… jeżeli nie chcesz przegapić wpisu – zapisz się na newsletter.
Zawsze warto również wrócić do pierwszej części słowniczka poświęconej pojęciom z zakresu e-mail marketingu.
%d bloggers like this: