Chcesz rozmawiać jak równy z równym ze swoim specjalistą ds. marketingu lub agencją marketingową, która przedstawia Ci plan działań, a także czytać ze zrozumieniem wpisy na tym blogu? 🙂 Dużo skrótów i zapożyczeń z angielskiego w slangu marketerów powoduje, że pomiędzy szefami firm a specjalistami dochodzi do nieporozumień. Warto przyswoić sobie podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. W pierwszej części tego cyklu tłumaczę pojęcia związane z e-mail marketingiem.

Współczynnik konwersji / konwersja –  w szerokim ujęciu marketingowym konwersja oznacza wykonanie przez użytkownika określonej czynności na stronie internetowej, w e-mailu, pop-upie, która z naszego punktu widzenia jest pożądana. Przykład: jeżeli na naszą stronę internetową wejdzie 1000 osób, a 100 z nich wypełni formularz i pozostawi swój adres e-mail, współczynnik konwersji wynosi 10% (100/1000=0,1). Inne przykłady takich czynności to: kliknięcie w przycisk, dokonanie zakupu, pobranie dokumentu, pozostawienie danych kontaktowych, rejestracja w serwisie.
OPR lub OR – [ang. Open Rate] – współczynnik wyrażany w procentach określający liczbę otwartych maili względem liczby wysłanych maili. Jeżeli wysłałeś e-maila do 1000 użytkowników, a on został otwarty przez 100 użytkowników, OPR wynosi 10% (100/1000=10%).
CTR – [ang. Click Through Rate] – współczynnik wyrażany w procentach określający liczbę kliknięć w linki umieszczone w wysłanym e-mailu względem liczby wysłanych maili. Jeżeli wysłałeś maila do 1000 użytkowników, a 15 z nich kliknęło w zamieszczony link, CTR wynosi 1.5%. (15/1000=0,015).
CTOR – [ang. Click Through Open Rate] – współczynnik wskazujący, ile osób z pośród tych, którzy otworzyli wysłaną wiadomość, kliknęło w zamieszczony w niej link. Jeżeli wysłałeś maila do 1000 użytkowników, który został otwarty przez 100 użytkowników, z których 15 kliknęło w link, CTOR wynosi 15% (15/100=0,15).
Soft Bounce – [pol. miękka zwrotka lub odbicie miękkie] –  oznacza, że użytkownik nie otrzymał wiadomości z powodów tymczasowych, np. przepełniona skrzynka mailowa odbiorcy. Wiadomość może zostać odebrana przy kolejnej wysyłce.
Hard Bounce – [pol. twarda zwrotka lub odbicie twarde] – oznacza, że użytkownik nie otrzymał wiadomości z powodów permanentnych, np. błędny adres e-mail. Taki kontakt najlepiej usunąć ze swojej bazy danych.
 
Lead nurturing – [pol. pielęgnacja leadów] – cykl wysyłki maili do kontaktów, które określamy jako potencjalnych klientów, ale nie uważamy ich za jeszcze nie gotowych do dokonania zakupu. Kampania lead nurturing ma na celu podtrzymanie kontaktu, poinformowanie i wyedukowanie kontaktów o świadczonych przez nas usługach, wzbudzenie potrzeby skorzystania z usług lub zakupu produktów. Dzięki kampaniom lead nurturing angażujemy odbiorców do komunikowania się z nami oraz – finalnie –  wykonania określonej akcji (kliknięcia w przycisk, dokonania zakupu, wypełnienie formularza itp.).
Lead generation – [pol. generowanie leadów] – działania, których celem jest wzbudzenie zainteresowania wśród potencjalnych klientów naszym produktem bądź usługą poprzez działania (najczęściej odpłatne) promocyjne, np. kampanię Google AdWords, Facebook Ads lub inne. Celem działań lead generation jest jak najwyższy współczynnik konwersji.
Landing page – [pol. strona docelowa] – pierwsza strona, na którą trafia użytkownik w wyniku podejmowanych przez nas działań lead generation. Jej podstawowym celem jest konwersja, a więc wykonanie przez użytkownika określonej akcji, dzięki której będziemy mogli prowadzić wobec niego kolejne działania (lead nurturing).
A/B testing [pol. testy A/B] – metoda badawcza polegająca na porównywaniu dwóch wersji jednego z elementów strony internetowej, maila, pop-up’a, której celem jest odpowiedź na pytanie, która wersja skutkuje wyższym współczynnikiem konwersji. W jednym badaniu powinniśmy testować tylko jedną zmienną (np. wygląd nagłówka, kolor przycisku, temat maila itd.) Testy pozwalają na podjęcie szybkiej decyzji co do wyglądu strony lub maila, są proste w przeprowadzeniu i łatwe w interpretacji. Jeżeli prowadzisz działania nakierowane na generowanie leadów (lead generation), testy A/B powinny być dla Ciebie standardowym działaniem.
Czujesz, że wiesz już więcej? Przeczytaj o tym, jak tworzyć skuteczne treści w kampaniach e-mail marketing.